Tillsammans tar vi den feministiska kampen!

Läs mer om vår politik Ta ställning – gå med!

#metoo

Jag med. Vi med. Tusentals och åter tusentals kvinnor har senaste dygnet delat inlägg med samma hashtag, för att stötta varandra, bryta tystnaden och tillsammans visa på omfattningen av sexuella trakasserier och övergrepp i olika former. Att de är så många förvånar oss inte. Vi S-kvinnor möter detta varje dag. Det finns överallt, det är…

Läs mer

Är du den vi söker? Verksamhetsassistent – Administratör

S-kvinnor är Sveriges största politiska kvinnoförbund. Vi är socialdemokratiska feminister som påverkar samhällsdebatten och politiska beslut utifrån kvinnors perspektiv.

Som verksamhetsassistent/administratör hos S-kvinnor kommer du att ingå i ett arbetslag tillsammans med förbundsordförande, förbundssekreterare samt två anställda.

Läs mer

Flickadagen 2017

Den 11 oktober är FN:s internationella flickadag. En dag då flickors situation och särskilda utsatthet uppmärksammas. Denna dag och alla andra dagar tar S-kvinnor kampen mot prostitution och sexhandel i alla former.

Prostitution, att köpa en annan människas kropp, är en handel med människor som är fullständigt oacceptabel i alla former. S-kvinnors långa kamp mot prostitution och människohandel vann en stor seger när den svenska sexköpslagen infördes för snart 20 år sen. Lagen kriminaliserar den som köper sex, men inte den som säljer.

Läs mer

Surrogatmödraskap är kommers med kvinnors reproduktiva förmåga

Konferensen om surrogatmödraskap i Malmö underlättar för svenska kvinnor att köpa sig tillgång till fattiga kvinnors kroppar. Svenskar ska inte kunna köpa en kvinnas förmåga att bära och föda ett barn.

Publicerad i Sydsvenskan 7 oktober 2017.

Läs mer

Den feministiska kampen

I augusti 2017 antog S-kvinnor ett nytt politiskt program "Den feministiska kampen". Programmet formulerar vår ideologi och politik och är grunden för vårt arbete.

Programmet spänner över ett stort antal politikområden: Vår ideologiska grund. Det feministiska samhällsbygget. Ekonomi och hållbarhet. En jämställd arbetsmarknad. Jämställd hälsa. Exploatering av kvinnokroppen. Internationell solidaritet. Kvinnor och migration.

Läs mer
facebook Twitter Email