Tillsammans tar vi den feministiska kampen!

Läs mer om vår politik Ta ställning – gå med!

Är du den vi söker? Verksamhetsassistent – Administratör

S-kvinnor är Sveriges största politiska kvinnoförbund. Vi är socialdemokratiska feminister som påverkar samhällsdebatten och politiska beslut utifrån kvinnors perspektiv.

Som verksamhetsassistent/administratör hos S-kvinnor kommer du att ingå i ett arbetslag tillsammans med förbundsordförande, förbundssekreterare samt två anställda.

Läs mer

Flickadagen 2017

Den 11 oktober är FN:s internationella flickadag. En dag då flickors situation och särskilda utsatthet uppmärksammas. Denna dag och alla andra dagar tar S-kvinnor kampen mot prostitution och sexhandel i alla former.

Prostitution, att köpa en annan människas kropp, är en handel med människor som är fullständigt oacceptabel i alla former. S-kvinnors långa kamp mot prostitution och människohandel vann en stor seger när den svenska sexköpslagen infördes för snart 20 år sen. Lagen kriminaliserar den som köper sex, men inte den som säljer.

Läs mer

Surrogatmödraskap är kommers med kvinnors reproduktiva förmåga

Konferensen om surrogatmödraskap i Malmö underlättar för svenska kvinnor att köpa sig tillgång till fattiga kvinnors kroppar. Svenskar ska inte kunna köpa en kvinnas förmåga att bära och föda ett barn.

Publicerad i Sydsvenskan 7 oktober 2017.

Läs mer

Den feministiska kampen

I augusti 2017 antog S-kvinnor ett nytt politiskt program "Den feministiska kampen". Programmet formulerar vår ideologi och politik och är grunden för vårt arbete.

Programmet spänner över ett stort antal politikområden: Vår ideologiska grund. Det feministiska samhällsbygget. Ekonomi och hållbarhet. En jämställd arbetsmarknad. Jämställd hälsa. Exploatering av kvinnokroppen. Internationell solidaritet. Kvinnor och migration.

Läs mer

Nog nu – kvinnors rätt måste försvaras

S-kvinnor och en rad kvinnoorganisationer lanserar nu en gemensam bred feministisk plattform för alla människors lika värde oavsett kön, ålder, religion, kultur, etnicitet och sexuell läggning, samt för frigörelse och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Publicerad i Aftonbladet 29 september 2017.

Läs mer
facebook Twitter Email