Vår politik

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida.

I vårt politiska program ”Den feministiska kampen” formuleras vår ideologi och vår politik. Programmet spänner över ett stort antal politikområden:

 • Vår ideologiska grund
 • Det feministiska samhällsbygget
 • Ekonomi och hållbarhet
 • En jämställd arbetsmarknad
 • Jämställd hälsa
 • Exploatering av kvinnokroppen
 • Internationell solidaritet
 • Kvinnor och migration

Programmet antogs på S-kvinnors kongress i augusti 2017.

Ladda ner programmet.

Val 2018

Inför valet prioriterar S-kvinnor frågor om ”Välfärd”, ”Jämställt arbetsliv” och ”Rätt till din kropp”. Trygghet, självständighet och frihet är grunden för att skapa det jämställda och jämlika samhället.

Välfärd

Ett feministiskt samhälle bygger på en fungerande välfärd av hög kvalitet.

S-kvinnors krav:

 • Mer personal och fler sjukvårdsutbildade inom vård och omsorg.
 • Allmän förskola från två års ålder.
 • Lagstadgad rätt till barnomsorg även på kvällar, nätter och helger.
 • Skolan ska vara likvärdig för alla elever och kunskapen ska stå i fokus.
 • Nej till religiösa förskolor och skolor.
 • En särskild äldreomsorgslag som stärker äldres rättigheter ska införas.
 • Vinster ska inte vara styrande i välfärden. Offentliga medel ska gå till verksamheten.

 

Jämställt arbetsliv

En jämställd arbetsmarknad måste bli verklighet. Det är en vinst för hela samhället.

S-kvinnors krav:

 • Heltid som norm måste gälla på hela arbetsmarknaden.
 • Utred frågan om förkortad heltidsnorm.
 • Avskaffa allmän visstidsanställning som anställningsform och avskaffa delade turer.
 • Avskaffa lönegapet mellan kvinnor och män.
 • Individualisera föräldraförsäkringen.
 • Sätt stopp för alla former av diskriminering och trakasserier i arbetslivet och följ upp #metoo.
 • Stärk alla kvinnors rätt till egen försörjning.
 • Jämställ pensionerna.

Rätt till din kropp

Alla former av exploatering och objektifiering av kvinnokroppen måste stoppas.

S-kvinnors krav:

 • Rätt till porrfri barndom. Inför porrfilter i förskolor och skolor.
 • Barn- och tvångsäktenskap ska alltid vara förbjudet.
 • Förbjud sexistisk reklam.
 • Skärpt sexköpslag som alltid ska ge frihetsberövande straff och även gälla utomlands.
 • Den nya sexualbrottslagstiftningen måste genomsyra hela samhället.
 • Säkerställ en långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourer.
 • Nej till surrogatmödraskap.
facebook Twitter Email