Avskaffa RUT–avdraget

Pressmeddelande 2013-09-27 S-kvinnor välkomnar att Socialdemokraterna vill avskaffa läx-rut och istället satsa 116 miljoner kronor på läxhjälp för alla. Att barns behov ? inte föräldrarnas plånbok ? ska avgöra möjligheten till läxhjälp är en självklarhet. S-kvinnor har länge verkat för att RUT-avdraget bör avskaffas helt. Avdraget för hushållsnära tjänster ökar ojämlikheten i samhället genom att…

Läs mer

Morgonbris nr 3 2013

Läs mer

S-kvinnor kräver straff för sexistisk reklam

S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson kräver, i en intervju i SVT:s Rapport den 20 september, en lagändring så att ett sanktionssystem för sexistisk reklam införs. – Man möts av mycket könsdiskriminerande och sexistisk reklam, som visar på att vi inte har ett jämställt samhälle, säger Carina Ohlsson. Sverige är bäst i Europa på att anmäla sexistisk…

Läs mer

Säkra kvaliteten i äldreomsorgen

Publicerad i Helsingborgs Dagblad 16 september 2013. Dagens äldrevård har stora brister och det är både ett samhällsproblem och ett jämställdhetsproblem. Den borgerliga politiken tvingar i dag en stor grupp anhöriga, oftast kvinnor, bort från arbetsmarknaden och tillbaka till hemmen, för att vårda sina äldre. Det är kontraproduktivt för hela samhället. Äldreomsorgen ska enligt lag vara…

Läs mer

Morgonbris nr 2 2013

Läs mer
facebook Twitter Email