5i12-rörelsen prisar Timbuktu i Riksdagen

Antirasistiska 5i12-rörelsen fyller 25 år i år. Idag höll rörelsen en manifestation i riksdagen där man också delade ut 5i12-priset, till artisten Timbuktu, Jason Diakté. Han prisas för sitt engagemang mot rasism och viktiga samhällsfrågor, både som privatperson och artist. Han har haft många stora engagemang, bland annat arbetet för Musikhjälpen och som ambassadör för…

Läs mer

S-kvinnor välkomnar SSU:s julkampanj

S-kvinnors förbundsordförande, Carina Ohlsson och förbundssekreterare, Susanne Andersson skickar en hälsning till SSU och välkomnar deras julkampanj, en julkalender på sociala medier. Vi välkomnar särskilt att SSU i sin första lucka i julkalendern uppmärksammar kvinnojourernas akuta situation. ?I stad och kommun där kvinnor bor, ska det finnas en trygg kvinnojour? lyder budskapet från bakom lucka 1…

Läs mer

Kvinnors ökade ohälsa måste tas på allvar

Publicerad i Aktuellt i Politiken den 2  december 2013. Det är politiska beslut som formar arbetsmiljön och den växande ohälsan måste därför ses sm ett misslyckande för regeringen, skriver Tomas Eneroth och Carina Ohlsson. En förutsättning för vår välfärd är att alla som kan arbeta också gör det. Den som är sjuk måste få snabb rehabilitering…

Läs mer

Viktigt att även män engagerar sig

Publicerad i Värmlands Folkblad den 25 november 2013. Vi behöver arbeta brett för att förebygga våldet i nära relationer. Kopplingen mellan manlighet och våld måste brytas för att bygga en bättre mansnorm och lyfta fram män som bra förebilder. Attityder och normer måste förändras. Det skriver Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor, och Inga-Lill Röhr, ordförande Värmlands S-kvinnor….

Läs mer

Stärk skyddet för våldsutsatta kvinnor

Publicerad i Lokaltidningen Skåne den 25 november 2013.  Idag den 25 november är det den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. I en tryggt och säkert Skåne ska vi gemensamt i alla kommuner arbeta förebyggande för att minska våldet i samhället. Alla kommuner i landet har ett ansvar enligt socialtjänstlagen 5 kap. 11§…

Läs mer
facebook Twitter Email