Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Avskaffa RUT–avdraget

S-kvinnor välkomnar att Socialdemokraterna vill avskaffa läx-rut och istället satsa 116 miljoner kronor på läxhjälp för alla. Att barns behov – inte föräldrarnas plånbok – ska avgöra möjligheten till läxhjälp är en självklarhet.

Pressmeddelande 2013-09-27 S-kvinnor har länge verkat för att RUT-avdraget bör avskaffas helt. Avdraget för hushållsnära tjänster ökar ojämlikheten i samhället genom att bli en extra förmån för välställda. – Satsningar på generell välfärd är det självklara alternativet till RUT. Välfärdssatsningar gynnar alla och bra skola, vård och omsorg avlastar familjer. Våra skattepengar ska användas till…

Läs mer

Morgonbris nr 3 2013

Läs mer

S-kvinnor kräver straff för sexistisk reklam

S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson kräver, i en intervju i SVT:s Rapport den 20 september, en lagändring så att ett sanktionssystem för sexistisk reklam införs.

– Man möts av mycket könsdiskriminerande och sexistisk reklam, som visar på att vi inte har ett jämställt samhälle, säger Carina Ohlsson. Sverige är bäst i Europa på att anmäla sexistisk reklam, men anmälningarna är verkningslösa. – Eftersom det hela tiden dyker upp ny sexistisk reklam så klarar marknaden inte av uppdraget att själva sanera….

Läs mer

Säkra kvaliteten i äldreomsorgen

Dagens äldrevård har stora brister och det är både ett samhällsproblem och ett jämställdhetsproblem. Den borgerliga politiken tvingar i dag en stor grupp anhöriga, oftast kvinnor, bort från arbetsmarknaden och tillbaka till hemmen, för att vårda sina äldre. Det är kontraproduktivt för hela samhället.

Publicerad i Helsingborgs Dagblad 16 september 2013.

Läs mer

Morgonbris nr 2 2013

Läs mer
facebook Twitter Email