Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

När får vi fler pappamånader, Maria Arnholm?

Alliansen skriver i budgetpropositionen att pappamånaderna är den reform som haft störst påverkan för jämnare uttag av föräldramånaderna. Statistiken visar att ojämställdheten fortfarande består, trots att alliansen har det motsatta som politiskt mål. Eftersom pappamånaderna hjälper bör de blir fler, skriver Carina Ohlsson, ordförande Socialdemokratiska kvinnoförbundet.

Publicerad på SVT Debatt den 30 september 2013.

Läs mer

Avskaffa RUT–avdraget

S-kvinnor välkomnar att Socialdemokraterna vill avskaffa läx-rut och istället satsa 116 miljoner kronor på läxhjälp för alla. Att barns behov – inte föräldrarnas plånbok – ska avgöra möjligheten till läxhjälp är en självklarhet.

Pressmeddelande 2013-09-27 S-kvinnor har länge verkat för att RUT-avdraget bör avskaffas helt. Avdraget för hushållsnära tjänster ökar ojämlikheten i samhället genom att bli en extra förmån för välställda. – Satsningar på generell välfärd är det självklara alternativet till RUT. Välfärdssatsningar gynnar alla och bra skola, vård och omsorg avlastar familjer. Våra skattepengar ska användas till…

Läs mer

S-kvinnor kräver straff för sexistisk reklam

S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson kräver, i en intervju i SVT:s Rapport den 20 september, en lagändring så att ett sanktionssystem för sexistisk reklam införs.

– Man möts av mycket könsdiskriminerande och sexistisk reklam, som visar på att vi inte har ett jämställt samhälle, säger Carina Ohlsson. Sverige är bäst i Europa på att anmäla sexistisk reklam, men anmälningarna är verkningslösa. – Eftersom det hela tiden dyker upp ny sexistisk reklam så klarar marknaden inte av uppdraget att själva sanera….

Läs mer

Säkra kvaliteten i äldreomsorgen

Dagens äldrevård har stora brister och det är både ett samhällsproblem och ett jämställdhetsproblem. Den borgerliga politiken tvingar i dag en stor grupp anhöriga, oftast kvinnor, bort från arbetsmarknaden och tillbaka till hemmen, för att vårda sina äldre. Det är kontraproduktivt för hela samhället.

Publicerad i Helsingborgs Dagblad 16 september 2013.

Läs mer
facebook Twitter Email